Pracownik Katedry Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa na Uniwersytecie w Białymstoku; realizowane tematy i zainteresowania badawcze: cenzura wobec pisarzy w latach 1945-1989, literatura potencjalna, najnowsza literatura polska. W 2012 r. obronił na Wydziale Filologicznym UwB pracę magisterską pt. Literatura potencjalna. Dzieje wydawnicze i recepcja "Drogi do nieba" Kazimierza Truchanowskiego, a w 2017 r. doktorską pt. Cenzura wobec literatury polskiej w latach osiemdziesiątych XX wieku – obie napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Kamili Budrowskiej. W latach 2011-2017 pracownik grantu Cenzura wobec literatury polskiej w latach 1945-1989. W 2014 r. przebywał na Pazmany Peter Catholic University w ramach projektu Erasmus+; w tym samym roku wykonał kwerendę w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Uczestnik dziesięciu konferencji naukowych.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuły i recenzje:

1. Dzieje wydawnicze Drogi do nieba” Kazimierza Truchanowskiego, w: Lancetem, a nie maczugą. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945-1965, red. K. Budrowska, M. Woźniak-Łabieniec, Warszawa 2012, s. 156-178.

2. Errata do twórczości Stanisława Czernika, "Folia Litteraria Polonica" 2013, nr 1(19),
s. 19-29.

3. Wydawnicze perypetie Appassionaty” Józefa Mortona, "Prace Literaturoznawcze" 2014, nr 2, s. 343-352.

4. Wymiana idei i doświadczeń. Współpraca Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk z Gławlitem
, "Wschodni Rocznik Humanistyczny" 2014, t. X, s. 41-49.

5. Recenzja serii wydawniczej Biblioteki Polityki – "Współczesna literatura rosyjska", "Wschodni Rocznik Humanistyczny" 2014, t. X, s. 139-142.

6. Od "zniewolonego umysłu" do Apelacji”. Przemiany Jerzego Andrzejewskiego, w: Obraz władzy w literaturze, teatrze i filmie: studia, red. S. Ligarski, M. Mazur, Warszawa 2015,
s. 167-182.

7. Literatura potencjalna. Próba uchwycenia zjawiska, w: Literatura na progu XXI wieku, red. J. Chłosta-Zielonka, Z. Chojnowski, Olsztyn 2014, s. 319-336.

8. Cenzura PRL wobec tematu Powstania Warszawskiego w literaturze polskiej. Przykład Szpitala powstańczego” Bronisławy Magdaleny Ochman, „Sztuka Edycji” 2015, nr 1, s. 59-67.

9. Recenzja książkiNiewygodne dla władzy”, „Sztuka Edycji” 2015, nr 1, s. 161-163.

10. Okoliczności powstania „Przy budowie” Tadeusza Konwickiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2015, t. XII, s. 313-326.

11. Kariera, pojęcie wieloznaczne (recenzja książki Kariera pisarza w PRL-u), „Napis” 2015, seria XXI, s. 407-413.

12. Rzecz o nieistnieniu Czesława Miłosza, w: „1984”. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, red. K. Budrowska, W. Gardocki, E. Jurkowska, Białystok 2015, s. 317-338.

13. Cenzura PRL wobec twórców emigracyjnych na początku lat 80. XX wieku. Aneks do „Czarnej Księgi Cenzury PRL”, „Sztuka Edycji” 2015, nr 2, s. 117-121.

14. Errata to the Stanisław Czernik’ biography, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 7, s. 33-44.

15. Dzieje wydawnicze i recepcja „Kapitana” Jana Józefa Szczepańskiego, w: „Sztuka czytania między wierszami”. Cenzura w komunikacji literackiej w Polsce w latach 1965-1989, Warszawa 2016, s. 159-170.

16. Cenzurowanie poezji w latach 80. XX wieku, w: „Sztuka czytania między wierszami”. Cenzura w komunikacji literackiej w Polsce w latach 1965-1989, Warszawa 2016, s. 171-200.

17. Cenzurowanie dramatu i teatru w latach 80. XX wieku, w: Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW, red. K. Budrowska, M. Budnik, K. Kościewicz, Białystok 2017, ISBN 978-83-64081-38-5, s. 259-284.

18. Sprawozdanie z Wydziału Teatrów za III kwartał 1951 r.; Sprawozdanie z Wydziału Teatrów GUKPPiW za rok 1951, oprac. W. Gardocki, w: Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW, red. K. Budrowska, M. Budnik, K. Kościewicz, Białystok 2017, ISBN 978-83-64081-38-5, s. 109-132.

19. Cenzurowanie kabaretu w latach 80. XX wieku, w: Muzyka w PRL-u. Rodzaje i style, red. K. Bittner, D. Skotarczak, Poznań 2017, s. 401-410.

20. „Kukułki lecą, lecą” (1987). Pierwowzór opowieści Jeszcze ich słyszę, widzę jeszcze Tadeusza Nowaka, „Napis” 2017.

21. Rekonstrukcja. Dwie wersje „Obłędu” Jerzego Krzysztonia, w: Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku, red. K. Kamińska-Chełminiak, Z. Romek, Warszawa 2018, s. 137-148.

Redakcje książek:

1. „1984”. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, red. K. Budrowska, W. Gardocki, E. Jurkowska, Białystok 2015.

2. „Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948-1954), wybór, opracowanie naukowe i wstęp: K. Budrowska, K. Kościewicz, opracowanie redakcyjne: M. Budnik, W. Gardocki, Białystok 2016.

3. „Biuletyn Informacyjno – Instrukcyjny”. Wybór dokumentów z 1955 r., red nauk. K. Budrowska, M. Budnik, W. Gardocki, Białystok 2018., seria: „Cenzura w PRL. Archiwalia”, t. III.

 

Teksty w recenzji lub przyjęte do druku

1. „Co ukryte przed nami/ będzie odsłonięte”. O zatrzymanych przez cenzurę wierszach Wiesława Kazaneckiego.

2. Wojna domowa w Hiszpanii. Ocenzurowane wspomnienia Jana Wyki. Zapiski na karteluszkach. Hiszpania po 40 latach.

3. Portret cenzora. Na podstawie dokumentów GUKPPiW z lat 1945–1989.

4. Censorship of polish poetry in the 1980s. Legal regulations and common practice.