Tematyka spotkań

 

20.09.2017 (godz. 12:00, pok. 62, Wydział Filologiczny UwB) - dyskusja na temat przygotowywanej książki "Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny" z 1955 roku. Wybór dokumentów.

19.04.2017 (godz. 12:00, pok. 130, IBL PAN) - prof. dr hab. Kamila Budrowska wygłosiła wykład "Odwilż" w cenzurze. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 1953-1956.

 

Tematyka spotkań:

 

15.02.2017 (godz. 12:00, pok. 130, IBL PAN) - podsumowanie prac w projekcie Cenzura wobec literatury polskiej w latach 1945-1989 (2011-2017).

16.11.2016 (godz. 12:00, pok. 130, IBL PAN) - mgr Wiktor Gardocki przedstawił konspekt rozprawy doktorskiej Cenzura wobec literatury polskiej w latach osiemdziesiątych XX wieku.

17.10.2016 (godz. 12:00, pok. 159, Wydział Filologiczny UwB) - spotkanie redakcyjne w sprawie wydania książki Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW.

20.01.2016 (godz. 12:00, pok. 130, IBL PAN) - dr Kajetan Mojsak omówił konspekt książki Cenzura wobec prozy "nowoczesnej" 1956-1965.

7. 10. 2015 (godz. 12:00, pok. 130, IBL PAN) - prof. dr hab. Kamila Budrowska wygłosiła referat na temat Cenzura wobec Pokolenia "Współczesności".

02. 09. 2015 (godz. 12:00, pok. 130, IBL PAN) - dr Maria Kotowska-Kachel wygłosiła referat pod tytułem Cenzurowanie publikacji Instytutu Badań Literackich w PRL-u.

25. 03. 2015 (godz. 12:00, pok. 130, IBL PAN) - podczas spotkania mgr Barbara Tyszkiewicz wygłosiła referat pod tytułem Teatr – jako postać kultury popularnej – w dokumentacji GUKPPiW. Rekonesans badawczy.

25. 02. 2015 (godz. 12:00, pok. 130, IBL PAN) - podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat cenzurowania dramatu i teatru. 

16. 01. 2015 (godz. 12:00, pok. 159, Wydział filologiczny UwB) - mgr Jerzy Autuchiewicz (IPN, oddział w Białymstoku): Postawy inteligencji białostockiej wobec komunizmu (1944-1956).

11. 06. 2014 (godz. 12:00, pok. 130 IBL, PAN) - dr Kajetan Mojsak: Akta cenzury w Archiwum Państwowym w Krakowie.

14. 05. 2014 (godz. 12:00, pok. 130 IBL, PAN) - mgr Wiktor Gardocki: Powstanie Warszawskie w oczach cenzury w latach tużpowojennych.

29. 01. 2014 (godz. 12:00, pok. 130 IBL, PAN) – mgr Barbara Tyszkiewicz: Między mitem a instytucją. Spektrum literackich i społecznych problemów lat 1949-69 w korespondencji Jerzego Zawieyskiego.

27. 11. 2013 (godz. 12:00, pok. 130 IBL, PAN) – dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB: "Klika" przy władzy w październikowym dyskursie rozrachunkowym.

16. 10. 2013 (godz. 12:00, pok. 130 IBL, PAN) – mgr Agnieszka Kloc: Cenzura wobec tematu II wojny światowej w polskiej literaturze pięknej oraz literaturze faktu w latach 1956 – 1958.

16. 10. 2013 (godz. 12:00, pok. 130 IBL, PAN) – dr Agnieszka Kramkowska: Problemy nowej edycji „Wyboru dramatów" Janusza Krasińskiego.

3. 07. 2013 (godz. 12:00, pok. 130 IBL, PAN) – dr hab. K. Budrowska, prof. UwB: Zatrzymane przez cenzurę. Inedita z połowy wieku XX (założenia badawcze i rezultaty).

30. 01. 2013 (godz. 12:00, pok. 130 IBL, PAN) – mgr Anna Artysiewicz: Cenzorska wizja dramatu i teatru na podstawie „odpraw krajowych".

7. 11. 2012 (godz. 12:00, pok. 130 IBL, PAN) – dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB: Zdezaktualizowane. Wokół „Wykazu książek podlegających
niezwłocznemu wycofaniu" z 1 X 1951 r
.

23. 05. 2012 (godz. 12:00, pok. 130 IBL, PAN) – mgr Magdalena Budnik: Akcja zwalczania analfabetyzmu w PRL. Założenia i realizacja.