Drukuj

Tematyka spotkań

 

20.09.2017 (godz. 12:00, pok. 62, Wydział Filologiczny UwB) - dyskusja na temat przygotowywanej książki "Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny" z 1955 roku. Wybór dokumentów.

19.04.2017 (godz. 12:00, pok. 130, IBL PAN) - prof. dr hab. Kamila Budrowska wygłosiła wykład "Odwilż" w cenzurze. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 1953-1956.